Info pro klienty

Vážení klienti,
stejně jako banky a všechny směnárny, i my musíme plnit povinnosti v oblasti prevence praní špinavých peněz. Prosíme Vás, abyste nám to pokud možno co nejvíce usnadnili a my Vám mohli poskytnout kvalitní služby, na které jste zvyklí.

Každá směnárna, včetně naší, musí podle zákona č. 253/2008 Sb. plnit mimo jiné tyto povinnosti:
•    před obchodem nad 1000 EUR musíme provést úplnou identifikaci klienta na základě originálu průkazu totožnosti a zjistit, zda jste politicky exponovanou osobou (PEP)
•    směňujete-li prostředky firmy, musíme ověřit, na jakém základě můžete firmu zastupovat (obvykle že jste člen statutárního orgánu); jste-li pouze zaměstnancem nebo majitelem firmy, musíme požadovat plnou moc k nakládání s firemními prostředky
•    v některých případech musíme získat podrobné prohlášení nebo i dokument o tom, proč prostředky směňujete (účel obchodu podle) a jak jste směňované prostředky získali do svého majetku (zdroj majetku), platí to zejména pro tyto situace:
     - obchod od 15 000 EUR – zde nám obvykle stačí prohlášení obsahující všechny požadované detaily
     - obchod od 40 000 EUR, jakýkoliv obchod s PEP nebo osobou s pobytem, občanstvím, sídlem nebo provozovnu v zemi, která je podle EU nebo FATF riziková – zde musíme vždy požadovat doklad o zdroji majetku (tj. doklad prokazující, jak jste směňovanou hotovost nabyli do svého majetku); doklad o tom, že prostředky pochází z banky pro tento účel nelze použít, protože nedokumentují původ peněz
•    směňujete-li prostředky firmy v objemu od 15 000 EUR, musíme zjistit podrobný popis podnikání a z důvěryhodných zdrojů zjistit kompletní vlastnickou strukturu firmy až po její skutečné koncové majitele; pokud to nejsme sami schopni zjistit z obchodního rejstříku, musíme po Vás požadovat doklady, kterými prokážete vlastnickou strukturu až po skutečné koncové majitele (pouhé prohlášení nám podle zákona nestačí).
 

Dále bychom Vás chtěli zdvořile informovat, že:
•    zákon Vám ukládá povinnost spolupracovat a předkládat požadované dokumenty (§ 8 odst. 11 a § 9 odst. 7)
•    zákon směnárně dává právo pořizovat kopie předložených dokladů včetně průkazu totožnosti, a to i bez souhlasu držitele (§ 8 odst. 11 a § 9 odst. 8)
•    pokud není možno splnit výše uvedené povinnosti, zákon zakazuje každé směnárně směnu hotovosti provést (§ 15)
•    výše uvedené povinnosti musíme někdy splnit i u menších částek
•    směnárna podle GDPR nepotřebuje písemný souhlas se zpracováním osobních údajů, protože jí to ukládá přímo zákon a směnárna ho nesmí porušit
•    získané údaje a dokumenty nikam aktivně nepředáváme a nereportujeme; tuto povinnost máme až v případě, že nás k tomu vyzve zákonem vymezená instituce (§ 39).
 

Stejně jako jiné směnárny, vynakládáme hodně úsilí, aby plnění našich zákonných povinnosti zasáhlo co nejméně Váš komfort a soukromí.

Děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci.


Vytisknout
Stáhnout .pdf
Odeslat příteli
TOPlist