Slovinské dálniční známky

26.05.2015
Slovinské dálniční známky

Při koupi slovinských známek je nutné mít na zřeteli změnu, která začala platit v roce 2013:

Vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg jsou rozdělena do tří jednotlivých tříd mýtného: 

první mýtná třída: pro jednostopá motorová vozidla s přívěsem nebo bez něho.

druhá mýtná třída 2A: karavany a dvoustopá motorová vozidla s výškou do 1,30 m nad přední nápravou a maximální hmotností nepřevyšující 3500 kg, s přívěsem, nebo bez.

druhá mýtná třída 2B: pro dvoustopá motorová vozidla s výškou nad přední nápravou nad 1,3 m nebo vyšší a maximální hmotností nepřesahující 3500 kg, s přívěsem nebo bez. "Karavanem" se rozumí motorové vozidlo s maximální hmotností nepřesahující 3500 kg, se zvláštní úpravou nebo trvalým zařízením pro dopravu a pobyt, s přívěsem nebo bez. "Výška nad přední nápravou" je vzdálenost mezi povrchem země a nejvyšším bodem vozidla kolmo na svislou rovinu procházející osou symetrií předních kol.

Dálniční známku typ 2B není bohužel v České republice dostupná. Lze ji zakoupit na Slovinské hranici.

 


Vytisknout
Stáhnout .pdf
Odeslat příteli
TOPlist